BINTI SUBPEI SHAFIE, E.; MAHZAN BIN AWANG, M. TEKNIK PENYOALAN GURU SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH DAN KESANNYA KEPADA KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION, p. 124-135, 17 abr. 2022.