BINTI SAMAWI, N.; KHALID, F. PENGGUNAAN BAHAN AUGMENTED REALITY DALAM MENINGKATKAN TAHAP PEMAHAMAN PELAJAR BAGI SUBJEK REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION, p. 538-545, 19 abr. 2022.