binti Subpei Shafie, E., & Mahzan bin Awang, M. (2022). TEKNIK PENYOALAN GURU SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH DAN KESANNYA KEPADA KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH. INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION, 124-135. Retrieved from https://ejurnal.unespadang.ac.id/index.php/ICGE/article/view/94