(1)
binti Subpei Shafie, E.; Mahzan bin Awang, M. TEKNIK PENYOALAN GURU SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH DAN KESANNYA KEPADA KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH. ICGE 2022, 124-135.