(1)
Binti Samawi, N.; Khalid, F. PENGGUNAAN BAHAN AUGMENTED REALITY DALAM MENINGKATKAN TAHAP PEMAHAMAN PELAJAR BAGI SUBJEK REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI. ICGE 2022, 538-545.